Charlotte Øster
Skuespiller
En fortellerforestilling av Charlotte Øster om toleranse, likeverd og skeivt mangfold. Isak og Even fikk hverandre - og innmari mange i Norge jublet. Men hvorfor er de med i et program som heter SKAM?
 
Føler alle at de får lov til å være den de er, uten å føle seg mindreverdig eller avvist, eller redusert til en person satt i bås? Hvorfor har vi de holdningene vi har i dag? Hvordan endrer holdninger seg? Har de endret seg? Var det vanskeligere å være skeiv før? Er’e ikke greit nå liksom? Holdninger og sånn. Trenger vi å snakke mer om det?
Ja. Det trenger vi. Fordi mange av oss ikke faller innenfor kategorien vi. Noen er utenfor - og må komme ut av et skap for å vise hvem de er. Samfunnet vårt, språket vårt, kodene våre, klærne, lekene, interiøret, fargene, blikkene viser det fortsatt tydelig. Det samme gjør tallenes tale. Folk som bryter med normer for kjønn og seksualitet sliter mer på de fleste livsområder enn de som følger heteronormaliteten. Og det er ikke greit. «Du er FRI» har kommet til som et samarbeid mellom Vestfoldarkivet, Vestfold fylkeskommune seksjon folkehelse og foreningen FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, avdeling Vestfold, samt Skeivt arkiv. Skeiv Verden og Rosa kompetanse har bidratt med sin faglige støtte. Forestillingen settes for første gang opp på Skeive Sørlandsdager med et litt tilpasset innhold til vårt publikum. Åpent for alle, skeive som streite, og unge som voksne. Gratis forestilling.